Autodesk® AutoCAD

7 329,92 

Opis

Oprogramowanie Autodesk® AutoCAD®, to wiodące rozwiązanie CAD, służące do projektowania 2D i 3D,  wykorzystywane przez inżynierów wszystkich branż.

Autodesk AutoCAD wyposażony jest w zaawansowane narzędzia 3D, umożliwiające wymodelowanie niemal każdego kształtu, a zastosowane w AutoCADzie innowacyjne funkcje zwiększają wydajność, precyzyjność i bezpieczeństwo projektowania oraz przyspieszają opracowywanie dokumentacji oraz płynność współpracy.

Program AutoCAD umożliwia obsługę chmury punktów, wizualizację projektu za pomocą zaawansowanych narzędzi, takich jak animacje i realistyczne renderowanie, spacer wewnątrz modelu oraz połączenie procesu roboczego z chmurą oraz zintegrowanymi rozwiązaniami mobilnymi.

Autodesk AutoCAD dostępny jest również w Autodesk Architecture Engineering and Construction Collection (AEC Collection) oraz Product Design & Manufacturing Collection.

 

 

Funkcje

Co nowego w programie AutoCAD 2018?

Oprogramowanie AutoCAD® 2018 zawiera ulepszenia i nowe funkcje, takie jak naprawa ścieżek odnośników zewnętrznych i rozpoznawanie plików czcionek SHX.

 • UDOSKONALENIA
  Film: Importowanie geometrii (w tym tekstu SHX), wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType do rysunku z pliku PDF.

  Import plików PDF

  Importowanie geometrii, w tym plików czcionek SHX, wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType do rysunku z pliku PDF. (film: 2:45 min)

 • UDOSKONALENIA
  Film: Oszczędzaj czas i swoje nerwy, korzystając z prostych narzędzi do naprawiania przerwanych ścieżek plików z odnośnikami zewnętrznymi.

  Odnośniki do plików zewnętrznych

  Oszczędzaj czas i swoje nerwy, korzystając z prostych narzędzi do naprawiania przerwanych ścieżek plików z odnośnikami zewnętrznymi. (film: 4:43 min)

 • UDOSKONALENIA
  Film: Wybrane obiekty pozostają w zbiorze wskazań nawet w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia widoku.

  Wybór obiektu

  Wybrane obiekty pozostają w zbiorze wskazań nawet w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia widoku. (film: 1:20 min)

 • UDOSKONALENIA
  Film: Konwertuj kombinacje obiektów tekstowych i obiektów tekstu wielowierszowego na pojedynczy obiekt tekstu wielowierszowego.

  Konwersja tekstu na tekst wielowierszowy

  Konwertuj kombinację obiektów tekstowych i obiektów tekstu wielowierszowego na pojedynczy obiekt tekstu wielowierszowego. (film: 1:54 min)

 • UDOSKONALENIA
  Film: Intuicyjna praca z typowymi oknami dialogowymi i paskami narzędzi.

  Interfejs użytkownika

  Intuicyjna praca z typowymi oknami dialogowymi i paskami narzędzi. (film: 2:32 min)

 • UDOSKONALENIA
  Film: Wydłużanie dostępności udostępnionych widoków projektu ponad okres 30 dni i komentowanie udostępnionych widoków.

  Udostępnianie widoków projektów

  Program publikuje widoki projektu z bieżącego rysunku w bezpiecznym miejscu w celu wyświetlania i udostępniania ich w przeglądarce internetowej. (film: 1:38 min)

 • NOWOŚĆ
  Film: Najlepsza jakość wyświetlania — nawet na ekranach o rozdzielczości 4K lub wyższej.

  Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości

  Najlepsza jakość wyświetlania — nawet na ekranach o rozdzielczości 4K lub wyższej. (film: 2:39 min)

 • Film: Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i udostępnianie rysunków CAD na urządzeniu przenośnym za pomocą aplikacji Mobilny AutoCAD.

  Aplikacja Mobilny AutoCAD

  Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i udostępnianie rysunków CAD na urządzeniu przenośnym za pomocą aplikacji Mobilny AutoCAD. (film: 2:02 min)

  Dowiedz się więcej (angielski)

Więcej funkcji

Interakcja z użytkownikiem

 • Uzyskaj łatwy dostęp do ulubionych narzędzi, gdy będziesz ich potrzebować, korzystając ze wstążki programu AutoCAD.

  Karty i panele wstążki

  Uzyskaj łatwy dostęp do ulubionych narzędzi, gdy będziesz ich potrzebować, korzystając ze wstążki programu AutoCAD.

 • Łatwy dostęp do często używanych elementów i narzędzi za pomocą palet narzędzi, które można dowolnie dostosowywać.

  Palety narzędzi

  Łatwy dostęp do często używanych elementów i narzędzi za pomocą palet narzędzi, które można dowolnie dostosowywać.

 • Szybko uruchamiaj polecenia i reaguj na monity, korzystając z prostych kombinacji klawiszy bezpośrednio w wierszu polecenia.

  Wiersz poleceń

  Szybko uruchamiaj polecenia i reaguj na monity, korzystając z prostych kombinacji klawiszy bezpośrednio w wierszu polecenia.

 • W łatwy sposób zmieniaj kształt elementów, przesuwaj je i wykonuj operacje na geometrii, korzystając z edycji za pomocą uchwytów.

  Uchwyty wielofunkcyjne

  W łatwy sposób zmieniaj kształt elementów, przesuwaj je i wykonuj operacje na geometrii, korzystając z edycji za pomocą uchwytów.

 • Przezroczystość obiektów i warstw

  Steruj przezroczystością wybranych obiektów lub wszystkich obiektów w warstwie.

 • Bloki dynamiczne

  Bardziej elastyczne i inteligentne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji.

 • Szyki skojarzone

  Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.

 • Zaznaczanie i izolowanie obiektów

  Znajdź i zaznacz wszystkie obiekty, których właściwości odpowiadają właściwościom danego obiektu. Ukryj lub pokaż wybrane obiekty.

Tworzenie rysunków 2D i opisów

 • Ustawienia tekstu

  Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Formatuj tekst, kolumny i obwiednie.

 • Inteligentne wymiarowanie

  Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć jego podgląd, zanim zostanie on utworzony.

 • Linie odniesienia

  Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. W łatwy sposób formatuj linie odniesienia i definiuj style.

 • Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka

  Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone podczas przenoszenia skojarzonych obiektów.

 • Tabele

  Twórz tabele z danymi i symbolami w wierszach i kolumnach, stosuj formuły oraz twórz łącza do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

 • Chmurki wersji

  Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.

 • Układy

  Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabliczkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.

 • Rzutnie układu

  Twórz rzutnie układu, aby wyświetlać różne elementy projektu w różnych skalach.

 • Pola

  Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.

 • Tworzenie łączy danych

  Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku.

 • Wyodrębnianie danych

  Wyodrębniaj informacje z obiektów, bloków i atrybutów, w tym także informacje o rysunku.

 • Wiązania parametryczne

  Zastosuj wiązania geometryczne i wymiarowe, aby zachować zależności w ramach geometrii rysunku.

 • Narzędzia Express Tools

  Zwiększ możliwości oprogramowania AutoCAD za pomocą szerokiego zbioru narzędzi zwiększających wydajność pracy.

Modelowanie 3D i wizualizacja

 • Modelowanie brył, powierzchni i siatki

  Twórz realistyczne modele 3D projektu, używając kombinacji narzędzi do modelowania brył, powierzchni i siatek.

 • Nawigacja 3D (narzędzia: Orbita, ViewCube, Koło)

  Podczas prezentacji projektu korzystaj z narzędzi do wyświetlania i nawigacji 3D, aby obracać i okrążać model 3D, spacerować po nim oraz przelatywać wokół niego.

 • Style wizualne

  Zastosuj style wizualne, aby sterować wyświetlaniem krawędzi, oświetleniem i cieniowaniem modelu 3D.

 • Płaszczyzny przekroju

  Twórz płaszczyzny przekroju, aby wyświetlać widoki przekrojów przez bryły, powierzchnie, siatki lub regiony.

 • Fotorealistyczny rendering

  Zastosuj oświetlenie i materiały, aby nadać modelom 3D realistyczny wygląd oraz ułatwić prezentowanie projektów.

 • Skanowanie 3D i chmury punktów

  Dołącz pliki chmury punktów uzyskane za pomocą skanerów laserowych 3D lub innych technologii w celu utworzenia reprezentacji 3D.

 • Widoki bazowe, rzuty i przekroje

  Generuj rysunki 2D, w tym widoki bazowe, szczegółowe, rzuty i przekroje, z modeli 3D.

 • Print Studio

  Program Print Studio udostępnia narzędzia potrzebne do przygotowania modeli pod kątem obsługiwanych drukarek 3D i materiałów.

Współpraca

 • Pliki PDF i DGN — import/eksport/podkład

  Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych z plików PDF i DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.

 • Odniesienia do rysunków DWG i obrazów

  Dołącz rysunki i obrazy do bieżącego rysunku w postaci plików z odnośnikami zewnętrznymi.

 • Menedżer zestawów arkuszy

  Traktowanie wielu rysunków jako zestawów arkuszy podczas ich wyświetlania, drukowania, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu.

 • Modele odniesienia Navisworks

  Dołączaj i wyświetlaj modele Navisworks jako podkłady do rysunków programu AutoCAD.

 • Importowanie modeli 3D

  Importuj odwzorowania, części oraz zespoły z programów CATIA, SOLIDWORKS i innych aplikacji.

 • Położenie geograficzne i mapy online

  Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.

Instalowanie i dostosowywanie

 • Technologia TrustedDWG

  Technologia TrustedDWG™ powiadamia użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.

  Dowiedz się więcej (angielski)

 • Narzędzie migracji

  Przenoś ustawienia niestandardowe i pliki z poprzednich wersji.

 • Dostosowywanie interfejsu CUI

  Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.

 • Bezpieczne wczytywanie

  Określ ograniczenia zabezpieczeń przy uruchamianiu plików wykonywalnych w programie AutoCAD, aby chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem.

 • Rejestrator operacji

  Zapisuj polecenia i wartości wejściowe, które można następnie odtwarzać jako makra operacji.

 • Współużytkowanie licencji przez wielu użytkowników (w sieci)

  Umieszczaj licencje na serwerze w celu zmniejszenia kosztów, gdy nie wszystkie licencje są używane w tym samym czasie.

 • Monitor zmiennych systemowych

  Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymek powiadomienia informuje użytkownika o odchyłkach.

 • Narzędzia do zarządzania standardami CAD

  Zdefiniuj i monitoruj standardy CAD, aby zachować spójność stylów warstw, rodzajów linii, tekstu i wymiarów.

 • API (interfejs programowania aplikacji)

  Steruj rysunkami i bazami danych przy użyciu technologii ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript i .NET.

 • Autodesk App Store

  Dostosuj oprogramowanie, korzystając z zatwierdzonych przez firmę Autodesk rozszerzeń dostępnych w witrynie Autodesk App Store.

 • Aplikacja komputerowa Autodesk

  Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania oraz instaluj aktualizacje bez przerywania procesów projektowych. Zapoznaj się z samouczkami dotyczącymi nowych funkcji.

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.

Facebook

Zapraszamy do zakupów w SoftKey Zamknij

Free WordPress Themes