Procedura Zwrotu

I. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.
1. 1.Kupujący będący KONSUMENTEM zawierając „ umowę na „odległość” ma prawo odstąpić od zawartej transakcji, bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. W w/w terminie powinien wysłać do Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy – można skorzystać z gotowego formularza Odstąpienia od umowy zawartej na odległość. ( plik PDF.). Przedmiotem zamówienia oprócz towarów gotowych znajdujących się w magazynie Sprzedawcy mogą być towary wykonane specjalnie na zamówienie klienta – w szczególności cukierki pakowane w okolicznościowe opakowania. W takim przypadku zastosowanie będzie miał Art.10.pkt.5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271) mówiący o świadczeniach, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W takim przypadku – towar przygotowany na zamówienie, w okazjonalnych opakowaniach),o ile nie będzie podlegał reklamacji – nie może być zwrócony. W przypadku zawarcia umowy na takich warunkach klient zostanie poinformowany o zastosowaniu szczególnych warunków do tego zamówienia. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT musi w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać towar do Sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest zwrot produktu w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie może być otwarte jeżeli jest to konieczne do sprawdzenia zgodności towaru z umową lub innych czynności opisanych w Kodeksie Cywilnym jako czynności w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu produktu Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od sprzedawcy do konsumenta. Zwrot nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym Koszt zwrotu towaru do sprzedawcy pokrywa kupujący. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ” za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
6) dostarczania prasy;
7) usług w zakresie gier hazardowych.
J. Niezgodność towaru z umową.
Reklamacje przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.
Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego Towaru na zasadach określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji. Dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towarów – stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Kupujący zobowiązany jest wypełnić protokół reklamacyjny (znajduje się poniżej w formie pliku PDF), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz określić żądania odnośnie sposobu usunięcia wad i pisemnie lub mailem powiadomić o tym Sprzedawcę. Wadliwy produkt, protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu (paragon lub kopię faktury VAT) należy odesłać na adres firmy SoftKey Marta Warszczuk ul Nadbrzeżna 13/4 57-540 Lądek Zdrój Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. W ciągu 14 dni poinformuje droga pisemną lub mailową kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający ustali z Kupującym drogą mailową bądź telefonicznie warunki naprawy bądź wymiany produktu. . Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa Kupujący może się domagać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy. Kupujący odsyła przesyłkę na swój koszt. Sprzedawca nie odbiera przesyłek „ za pobraniem”. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Kupującego. Sprzedający przeleje należną kwotę Kupującemu na rachunek bankowy lub prześle przekazem pocztowym. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawa lub wymianą towaru – Sprzedający odeśle produkt Kupującemu na własny koszt. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych (np. pranie, czyszczenie w warunkach nieprzewidzianych dla danego wyrobu) W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.

Facebook

Zapraszamy do zakupów w SoftKey Zamknij

Free WordPress Themes