Warunki

Ze względu na typ licencji, która generowana jest dla konkretnego użytkownika, sprzedaż licencji jest usługą dlatego preferowaną formą płatności jest przedpłata. ( w zależności od warunków z klientem )

Przelew

PrzelewZamówienie może być opłacone przelewem na rachunek bankowy, który powinien być dokonany w ciągu 7 dni od daty wystawienia proformy. Proforma jest wysyłana automatycznie po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail. Po zaakceptowaniu przez nas płatności wyślemy fakturę VAT i rozpoczniemy realizację zamowienia.

 

PayPalZamówienie może być też opłacone poprzez system PayPal, gdzie płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej lub środków w systemie PayPal. Wpłatę należy dokonać do 7 dni od daty zamówienia. Po zaakceptowaniu przez nas płatności wyślemy fakturę VAT i rozpoczniemy realizację zamowienia.

adres e-mail biuro@softkey.online

Organy samorządowe i sektor publiczny

W wyjątkowych sytuacjach (organy samorządowe, sektor publiczny itp.) możliwe jest wystawienie faktury z 21-dniowym terminem płatności i na jej podstawie dokonanie płatności za zamówienie. Dla takiej formy płatności wymagane jest przesłanie skanu zamówienia jako podstawy do wystawienia faktury VAT.

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji to czas od momentu zaksięgowania płatności i przesłania potwierdzenia wpłaty do wysłania licencji drogą elektroniczną. Czas realizacji zamówienia dla każdego programu jest inny. Wynika to z faktu różnego czasu generowania kluczy licencyjnych przez producentów oprogramowania. Informacja o czasie realizacji jest podawana w szczegółach każdego programu.

 

Licencja

Ze względu na formę licencji (elektroniczna) wysyłka licencji następuje na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Czas realizacji zamówienia zależny jest od zamawianego programu i odpowiednia informacja o czasie realizacji umieszczona jest w szczegółach programu.

 

Wysyłka jest całkowicie darmowa

Facebook

Zapraszamy do zakupów w SoftKey Zamknij

Free WordPress Themes